Nedávno jsem se nad sebou zamyslela. Sama od sebe. Nikdo mi tentokrát neřekl “měla by ses nad sebou zamyslet.” Tohle …